Architektura
ARCHITEKTURA
Plac Narutowicza

Plac Narutowicza konkurs. Warszawski ratusz pyta, jak można zmienić plac Narutowicza

  • Komentarze

Plac Narutowicza

Stołeczny ratusz poszukuje nowych koncepcji dla pl. Narutowicza na warszawskiej Ochocie. Wypracowanie najlepszych pod względem urbanistycznym, funkcjonalnym i użytkowym rozwiązań dla tego obszaru to główne założenie ogłoszonego właśnie konkursu studialnego. Zwycięskie i wyróżnione prace staną się punktem wyjścia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Fot: um.warszawa

Stołeczny ratusz poszukuje nowych koncepcji dla pl. Narutowicza na warszawskiej Ochocie. Wypracowanie najlepszych pod względem urbanistycznym, funkcjonalnym i użytkowym rozwiązań dla tego obszaru to główne założenie ogłoszonego właśnie konkursu studialnego. Zwycięskie i wyróżnione prace staną się punktem wyjścia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Podstawowym założeniem konkursu jest wypracowanie merytorycznych podstaw stworzenia nowej jakości ładu przestrzennego placu Narutowicza. Opracowania zmierzające do ukształtowania przestrzeni publicznej placu powinny być tworzone z wykorzystaniem wniosków płynących z raportu z konsultacji społecznych przeprowadzonych przez Ochocki Model Dialogu Społecznego, zaleceń dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego obszaru, w oparciu o gminną ewidencję zabytków oraz zasady ochrony dziedzictwa przyrodniczego Warszawy.

Zmiany komunikacyjne na placu Narutowicza

Do zadań konkursu należeć będzie także opracowanie koncepcji komunikacyjnej placu Narutowicza, ze szczególnym uwzględnieniem ruchu pieszego, rowerowego oraz potrzeb osób niepełnosprawnych.

Intencją organizatora konkursu jest, by wyniki konkursu stały się merytorycznym punktem odniesienia dla przyszłej procedury planistycznej obejmującej swym zakresem m.in. obszar placu.

Ogłoszony konkurs ma charakter studialny i jest jednoetapowy.


Oceny prac dokona sąd konkursowy, oceniając zgodność prac z wymaganiami określonymi w regulaminie konkursu i kryteriami oceny prac konkursowych. Uczestnicy, którzy przystąpią do konkursu, muszą złożyć ostateczne opracowania w nieprzekraczalnym terminie 12 kwietnia 2013 r. Najlepsze koncepcje poznamy w maju.

 

Organizator konkursu przewiduje przyznanie następujących nagród i wyróżnień:

I nagroda pieniężna w wysokości 90 000 zł,

II nagroda pieniężna w wysokości 60 000 zł,

III nagroda pieniężna w wysokości 30 000 zł,

oraz pulę do wypłat za ewentualne wyróżnienia, w łącznej wysokości 60 000 zł.

 

Regulamin wraz z załącznikami formalnymi dostępny jest na stronie internetowej konkursu:

 

 

przeczytaj rowniez
Autor: um.warszawa
Zdjęcia: um.warszawa
Data publikacji: 12.12.2012 15:46
do góry
uaktualnij licznik
Miesięcznik architektura
W numerze 04/2017:
  • Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
  • Aparthotel Lwowska 1 w Krakowie
  • Węzeł przesiadkowy w Solcu Kujawskim
  • Apartamenty LEA 251 w Krakowie
  • więcej
Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody TIME S.A. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody TIME S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.