Interkolumnium

Interkolumnium, czyli międzysłupie, to odległość pomiędzy dwiema sąsiadującymi ze sobą kolumnami budowli, mierzona pomiędzy osiami pionowymi podpór. Wartość ta odgrywała dużą rolę w architekturze starożytnej Grecji i Rzymu. Odległość między kolumnami była jednym z elementów określających proporcje budynku, a zatem była dla antycznych architektów kwestią bardzo istotną (por. świątynia grecka).  Wymiary interkolumnium określone są nie tylko przez estetykę, ale też względy techniczne. Kamienne belkowanie może ulec zniszczeniu, jeśli odstępy między podporami są zbyt duże.

Witruwiusz w swoim traktacie o architekturze szczegółowo opisuje różne typy świątyń, zwracając uwagę między innymi na rozmiary interkolumnium:

Pięć jest  rodzajów świątyń o następujących nazwach: pyknostylos, to znaczy świątynia o gęsto ustawionych kolumnach, systylos o nieco szerszych interkolumniach, diastylos o kolumnach rozstawionych szerzej niż należy, areostylos o szerokich interkolumniach,  eustylos o odstępach prawidłowych (…) W systylosie interkolumnia równają się grubości dwóch kolumn, a plintusy wielkością swą równają się odstępom między dwoma plintusami, jak w świątyni Fortuna Eauestris koło Kamiennego Teatru i w innych świątyniach zbudowanych na tej samej zasadzie. Oba te rodzaje  świątyń są niedogodne w użyciu. Gdy bowiem matki rodzin wstępują po stopniach, aby wznosić modły, nie mogą przejść między kolumnami trzymając się za ręce, lecz  muszą iść jedna za drugą (…) W diastylosie możemy zmieścić w interkolumnium potrójną grubość kolumny, tak jak w świątyni Apollina i Diany (…)  Obecnie należy omówić zasady eustylosu, najbardziej zasługującego na uznanie, o proporcjach gwarantujących budowli praktyczność, piękny wygląd i wytrzymałość. Odstępy między kolumnami powinny w takiej świątyni równać się grubości dwóch i jednej czwartej kolumny, a interkolumnium środkowe zarówno na froncie, jak z tyłu powinno mieć grubość trzech kolumn. W t en sposób wygląd  budowli  będzie piękny, dostęp nie utrudniony, a przejście dokoła celli będzie wyglądało dostojnie (O architekturze ksiąg dziesięć, księga trzecia, rozdział trzeci).
 
Powiązane hasła: architekturze starożytnej Grecji, filar, kolumna, kolumnada

Więcej informacji
Papuci-Władyka E., Sztuka starożytnej Grecji, Kraków-Warszawa 2001
Parnicki-Pudełko S., Architektura starożytnej Grecji, Warszawa 1972
Ulatowski K., Architektura starożytnej Grecji, Warszawa 1970
Wujewski T., Symbolika architektury greckiej, Poznań 1995

Źródło
Witruwiusz, De architectura libri decem, III

Data publikacji: 8.01.2014 12:00
Tagi: interkolumnium, kolumny
Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody TIME S.A. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody TIME S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.