Lifestyle
LIFESTYLE

Rekrutacja na II edycję studiów podyplomowych „MIASTA I METROPOLIE. Jak działać w przestrzeni publicznej”

  • Komentarze

Studia podyplomowe „MIASTA i METROPOLIE. Jak działać w przestrzeni publicznej” - rekrutacja rok akademicki 2014/2015

Studia podyplomowe „MIASTA i METROPOLIE. Jak działać w przestrzeni publicznej” - rekrutacja rok akademicki 2014/2015

 „MIASTA i METROPOLIE. Jak działać w przestrzeni publicznej” to studia dla wszystkich, których interesuje czynny udział w projektowaniu i polepszaniu miejsc, w których żyjemy – miejskich przestrzeni publicznych. Zajęcia będą poruszały problematykę projektowania w przestrzeni miejskiej, m.in. ekologię i estetykę oraz wiele innych czynników wpływających na życie w Polskich miastach

Studia podyplomowe „MIASTA i METROPOLIE. Jak działać w przestrzeni publicznej”

Ekologia i estetyka przestrzeni publicznych, rola sztuki w mieście, problemy dotyczące przestrzeni miejskiej oraz informacje o tym, jak z nimi walczyć – wszystkiego nauczymy się na studiach podyplomowych MIASTA i METROPOLIE. Jak działać w przestrzeni publicznej.

Rekrutacja na niesteacjonarne studia podyplomowe kończy się z dniem 15 października 2014 r. Studia trwają 2 semestry i odbywają się w soboty i niedziele. O przyjęcie na ten kierunek może się starać osoba z tytułem co najmniej licencjata. Opłata za rok studiów (dwa semestry) wynosi 5.900,00 zł.

Zajęcia są prowadzone od 2013 roku przez Instytut Badań Przestrzeni Publicznej w Akademii Sztuk Pięknych we współpracy z Narodowym Centrum Kultury. Zajęcia uzyskały poparcie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pana Bogdana Zdrojewskiego. Określone zostały jako bardzo ważne dla idei kształcenia w obszarze istotnym dla współczesnej kultury –w sferze, która dotyczy rozumienia, projektowania i kształtowania przestrzeni publicznej polskich miast.

Kandydaci na studia na rok akademicki 2014/2015 składają dokumenty w dniach  od 1 września do 15 października 2014 roku (jest to drugi etap rekrutacji) pocztą na adres: Dziekanat Wydziału Malarstwa, ul. Krakowskie Przedmieście 5, budynek D (z dopiskiem: „studia podyplomowe”) lub osobiście od poniedziałku do piątku w godz.: 10.00-14.00.

Zestaw dokumentów, które należy złożyć zawiera:

    - wypełniony kwestionariusz rekrutacyjny
    - dyplom ukończenia studiów (co najmniej I stopnia) lub jego odpis
    - kserokopia dowodu osobistego, a w przypadku cudzoziemców innego dokumentu tożsamości
    - 2 koperty listowe (małe) z czytelnym adresem kandydata (bez znaczków!)
    - 3 fotografie o wymiarze 35 mm x 45 mm
    - potwierdzenie wniesionej opłaty kwalifikacyjnej


Zajęcia będą podzielone na bloki tematyczne. Każdy z nich przestawi inny punkt widzenia na przestrzeń miejską.

1. Blok: Współczesne tendencje w rozwoju miast (wiedza) Hasło: PLANOWANIE

Blok bazuje dyscyplinach naukowych zajmujących się badaniami miejskimi (socjologia, kulturoznawstwo, architektura i urbanistyka).  Zajęcia prowadzone będą głównie w formie wykładów, zaprezentowane zostaną przykłady z miast całego świata (np. Bilbao, Bogota)

2. Blok: Sztuka w mieście (wiedza i umiejętności) Hasło: ESTETYKA

Blok poświęcony estetyce i sztuce w mieście. Jak klasyfikujemy sztukę miejską(sztuka publiczna, graffiti, mural, street art, design etc.) Cele i funkcje sztuki w przestrzeni publicznej. Wymiar społeczny – odbiór sztuki w przestrzeni publicznej. Community art. Festiwale i inne miejskie imprezy. Rola tradycyjnych instytucji sztuki w przestrzeni współczesnych miast

3. Blok: Symbolika i tożsamość miejska (umiejętności i wiedza) Hasło: TOŻSAMOŚĆ

Blok dotyczy tzw. wartości dodanej, która we współczesnych miastach odgrywa coraz większą rolę w budowaniu tożsamości i kapitału społecznego. Poruszane zagadnienia wiązać się będą ze sfera symboliczną, tożsamościową, lokalną ikonografią, pamięcią. Historia i wizja (przeszłość i przyszłość)

4. Blok: Społeczeństwo i komunikacja (umiejętności/wiedza) Hasło: WSPÓŁPRACA

Blok dyskusyjny poświęcony psychologii i komunikacji. Konsultacje, negocjacje, badania społeczne.

5. Blok: Zarządzanie kulturą w mieście Hasło: ORGANIZACJA

Multidyscyplinarny blok poruszający kwestie prawa, administracji, ekonomii, zarządzania, a także rodzaje współpracy z inwestorami i mieszkańcami miasta oraz sposoby ubiegania się o finansowanie np. unijne. Będzie mowa o urzędach zajmujących się strategiami i finansowaniem kultury miejskiej, fundacje i NGO-sy miejskie a także różnego rodzaju projekty we współpracy z miastem – badawcze i artystyczne, resocjalizacyjne oraz rewitalizacyjne.

6. Blok: Ekologia Hasło: ORGANIZACJA

W bloku tym poruszane zostaną problemy związane ze zrównoważonym rozwojem współczesnych miast – w wymiarze naturalnym, kulturowo-społecznym, ekonomicznym i materialnym.

 

Więcej informacji na stronie: Instytutu Badań Przestrzeni Publicznej

Dokumenty rekturatycje do pobrania: dokumenty rekrutacyjne

Informację o studiach znajdziemy również na facebooku: https://www.facebook.com/events/347843362007396/

do góry
uaktualnij licznik
Miesięcznik architektura
W numerze 04/2017:
  • Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
  • Aparthotel Lwowska 1 w Krakowie
  • Węzeł przesiadkowy w Solcu Kujawskim
  • Apartamenty LEA 251 w Krakowie
  • więcej
Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody TIME S.A. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody TIME S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.