archirama.pl

Architektura cienia. Szalety i bazary – wystawa w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Wystawa w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie pt. Architektura Cienia - brzydkie bryły bazarów, straganów ulicznych i szaletów publicznych. Wszystko co niszczy architekturę miasta przedstawione z innego punktu widzenia

 Szczyt. Aleksandra Wasilkowska. Dzięki uprzejmości autorki

 Szczyt. Aleksandra Wasilkowska. Dzięki uprzejmości autorki

Fot: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Współczesna architektura i krajobraz miasta kontra bazary i szalety publiczne

Architektura Cienia to określenie zaczerpnięte z tytułu książki o architekturze autorstwa Aleksandry Wasilkowskiej. Są to ogołem niekorzystne dla architektury miast elementy krajobrazu. Należą do nich toalety, szalety miejskie, bazary i stragany uliczne. Te obiekty o wątpliwej estetyce są  efektem ubocznym rozwoju ekonomicznego, politycznego i kulturowego społeczeństwa.

Wystawa w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i towarzysząca jej publikacja są okazją do przyjrzenia się tym tematom z bliska. Ekspozycja Architektura Cienia to kolaż elementów zaczerpniętych z przestrzeni publicznej postrzeganych jako „formy nieczyste”. Bazary, stragany, toalety publiczne i inne brzydkie bryły krajobrazu miejskiego - na wystawie przedstawione będą jako struktury o pewnej wartości.

Wernisaż odbędzie się w piątek 12 grudnia o godz. 19:00 w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie na ul. Emilii Plater 51. Wystawie towarzyszy publikacja II tomu książki „Architektura cienia” autorstwa Aleksandry Wasilkowskiej. Autorka jest również kuratorką i projektantką wystawy.

W publikacji pojawiają się między innymi teksty Zofii Krawiec i Slavs and Tatars, fragmenty poezji Andrzeja Szpindlera, komiks Macieja Sieńczyka, wywiady z kupcami i szaleciarkami Anny Kaplińskiej i dokumentacja Bazaristanu – przestrzeni publicznej  oraz wspólnoty kupieckiej i artystycznej na targu przy ulicy Ptasiej we Wrocławiu.Milena Glinojecka

Zdjęcia: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
Data publikacji: 12.12.2014 11:35

Rozmowy o architekturze.