archirama.pl

MONADOLOGIA – artystyczna instalacja sceniczna w Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Monadologia to projekt żywej instalacji artystycznej - scenicznej inspirowanej traktatem filozoficznym niemieckiego filozofa Gottfrieda Wilhelma Leibniza. Projekt będzie można oglądać w Muzeum Sztuki Nowoczesnej przez trzy dni: 21, 22 i  23 października o godzinie 19:00

Archirama News

Archirama news. Śledzimy najnowsze projekty, realizacje i inwestycje

Fot: materiały prasowe

Filozofia, człowiek i miasto – Projekt MONADOLOGIA w Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Monadologia to traktat filozoficzny niemieckiego filozofa Gottfrieda Wilhelma Leibniza. Dzieło jest próbą opisu budowy i funkcjonowania świata. Filozof przekonany był, że najwyższą wartością jest jednostka a świat jest zbiorowiskiem „monad” – indywidualnych jednostek siły, które różnią się między sobą stopniem doskonałości.

„Monady” są niezależne od wpływów zewnętrznych, nie oddziałują również na siebie wzajemnie. Zgodność pomiędzy nimi wynika z harmonii, którą wprowadził Bóg. Działają na zasadzie dwóch różnych zegarów, które odmierzają ten sam czas, ponieważ tak ustawił je zegarmistrz (Bóg).

W kontekście wzajemnego oddziaływania organizmu ludzkiego i miasta „Monadologia” zyskuje inne znaczenie.
Od powstania traktatu, nauki związane z badaniem ludzkiego ciała bardzo się rozwinęły, jednak zawarta w dziele myśl Leibniza jest nadal aktualna. Usieciowienie, które jest obecnie naturalnym sposobem myślenia o mieście i komunikacji, w czasach filozofa było ideą utopijną i wizjonerską.

Współczesna instalacja artystyczna: performance, architektura, światło, dźwięk i technika

Żywa artystyczna instalacja sceniczna w reżyserii Aleksandry Hirszfeld zbudowana zostanie na kształt kryształu-labiryntu. Składać się będzie z części performance, konstrukcji architektonicznej, instalacji świetlnej, instalacji Augmented Reality oraz instalacji dźwiękowej.

Wszelkie elementy budujące żywą instalację artystyczną (konstrukcja architektoniczna, instalacja audio czy grafika użyta na kostiumach) odnoszą się do pięciu wybranych zagadnień, które spajają strukturę świata filozofa Leibniza. Są nimi: perspektywa, percepcja, usieciowienie, monolog i powtórzenie.

Instalacja ukazuje współczesny monadyzm, który pojawia się w przestrzeni miejskiej. Pięć poziomów tematycznych: ja-ja, ja-Inny, ja-społeczeństwo, ja-miasto, ja-materia, na których prowadzone są indywidualne monologi, w naturalny sposób składa się na pięć części instalacji rozgrywających się w miejskim otoczeniu.

WSTĘP WOLNY.

 

UWAGA: Aby móc w pełni doświadczyć instalacji, należy mieć ze sobą urządzenie mobilne: smartfon lub tablet z aplikacją czytającą rozszerzoną rzeczywistość (Augmented Reality NPM) – polecamy aplikację Junaio, dostępną na Androida i iOS.

Więcje informacji na STRONIE i FB

Milena Glinojecka

Zdjęcia: materiały prasowe
Data publikacji: 19.11.2014 12:29

Rozmowy o architekturze.